Το άγχος είναι μία λέξη που πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά στο λεξιλόγιό τους αφού ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπων ανά τον κόσμο!

Επιπλέον, τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε αλλά και πώς να αποφορτιστούμε από αυτό. Πρόσφατα, η ερευνητικη ομάδα Arts and Research οη Transformation of Indivίduats and Society, των συναδέλφων τους από το Τμήμα Ψυχολογίας και το Ινστιτούτο Ψυxoγλωσσολογίας Max  Planck. με επικεφαλής τους MacKenzie Trupp και Matthew Pelowski, είχε ως στόχο νο διερευνήσει εάν η ψηφιακή ενασχόληση με την τέχνη Θα μπορούσε να έχει Θετικές και ογχολυτικές επιδράσεις στην ψυχική υγεία των ανθρώπων.

Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν πως μια σύντομη επίσκεψη 3 μόνο λεπτών σε μια διαδικτυακή καλλιτεχνική ή πολιτιστική έκθεση μπορεί να μας βοηθήσει να αποβάλλουμε κατά πολύ το άγχος και το στρες μας. Άλλωστε, η ενασχόληση με την τέχνη έχει δείξει εδώ και καιρό τα ευεργετικά της απο τελέσματα στην ψυχική υγεία. Οι επισκέψεις σε χώρους τέχνης, πινακοθήκες και μουσεία μπορούν να συμβάλουν στη διαχείριση του άγχους, στη βελτίωση της διάθεσης και γενικότερα στην ευημερία ενός ατόμου. Για να καταλήξουν, όμως, οε ασφαλή συμπεράσματα, οι ερευνητές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να επισκεφθούν εκθέσεις τέχνης προσβάσιμες μέσω smartphone, tablet και υπολογιστών.

Μέτρησαν την ψυχολογική κατάσταση και την ευημερία των συμμετεχόντων τόσο πριν, όσο και μετά την ψηφιακή τους επίσκεψη, με στόχο να προσδιοριστεί αν και σε ποιο βαθμό η ενασχόληση με την τέχνη θα επηρέαζε τις ψυχικές διεργασίες των ανθρώπων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η διαδικτυακή ενασχόληση με την τέχνη μπορεί να αποβεί εξαιρετικά σημαντική για την ψυχική υγεία, περιορίζοντας σημαντικά την κακή διάθεση, το άγχος και την αίσθηση της μοναξιάς.