Βασιλική Ρούσσου

Χωρισμός στη σόου μπιζ: Τίτλοι τέλους για Τσαπατάκη-Ρούσσου. Βασιλική Ρούσσου και Αντώνης Τσαπατάκης αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Χωρισμός στη σόου μπιζ: Τίτλοι τέλους για Τσαπατάκη-Ρούσσου

Χωρισμός στη σόου μπιζ: Τίτλοι τέλους για Τσαπατάκη-Ρούσσου. Βασιλική Ρούσσου και Αντώνης Τσαπατάκης αποφάσισαν να χωρίσουν.