Μήνυμα

Μήνυμα από αυτόν: Πόσο γρήγορα σου απάντησε;

Μήνυμα από αυτόν: Πόσο γρήγορα σου απάντησε;

Μήνυμα από αυτόν: Πόσο γρήγορα σου απάντησε; Όταν σας αρέσει πολύ κάποιος με τον οποίο ανταλλάσσετε μηνύματα, εύκολα αυξάνεται το άγχος