Κυριακή

τραπέζι

Κυριακάτικο τραπέζι: Το βάσανο που έγινε συνήθεια

Στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο κάθε Κυριακή να μαζεύεται η οικογένεια για το παραδοσιακό κυριακάτικο τραπέζι!