Κοινωνική αλληλεγγύη

Ο Δήμος Κηφισιάς πάντα δίπλα στους πολίτες με την «Κοινωνική Αλληλεγγύη»

Ο Δήμος Κηφισιάς πάντα δίπλα στους πολίτες με την «Κοινωνική Αλληλεγγύη»

Ο Δήμος Κηφισιάς στηρίζει πάντα τους πολίτες του με τη δράση «Κοινωνική Αλληλεγγύη»