Γιάννης Λυγνός

Σύντροφος Μυριέλλας Κουρεντή

Σύντροφος Μυριέλλας Κουρεντή: Δεν ενοχλούμαι με τις σκηνές

Σύντροφος Μυριέλλας Κουρεντή: Δεν ενοχλούμαι με τις σκηνές. Τελικά είναι γεγονός ότι είμαστε... Ευρωπαίοι. Μας το αποδεικνύει περίτρανα ο σύντροφος της Μυριέλλας Κουρεντή, Γιάννης Λυγνός.