Ερασμία Μάνου

Ο Βασίλης Δημάκης που βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού και είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με την Ερασμία Μάνου, την κόρη τ

Βασίλης Δημάκης: Τρίτο πρόσωπο στη σχέση του με την Ερασμία Μάνου; Δεν μπορούν να υπερνικηθούν οι λόγοι!

Ο Βασίλης Δημάκης που βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού και είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με την Ερασμία Μάνου, την κόρη της Σο