Εμβόλιο

Νίκος Κουρής

Νίκος Κουρής- Δεν ήθελα να κάνω το εμβόλιο

Νίκος Κουρής- Δεν ήθελα να κάνω το εμβόλιο. Ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Κουρής έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τον διαβήτη.