δώρο

Άγιος Βαλεντίνος: Τα καλύτερα δώρα!

Άγιος Βαλεντίνος: Τα καλύτερα δώρα!

Αν και η γράφουσα το άρθρο ξερνάει κουνέλια ίσως και βατράχια (βρεκεκέξ κουάξ κουάξ όποιος κλαίει είναι βλαξ και τα συναφή) με τα του Βαλεντίνου και άλλα