Διχασμός

ολοήμερο

Διχασμός

Στην Ελλάδα ακόμη και για κάτι θετικό, που γίνεται στη χώρα μας θα υπάρχουν πάντα διάφορες απόψεις, ο λεγόμενος διχασμός. Γενικά σαν λαός έχουμε