δελτία ειδήσεων

κανάλια

Αλλαγές στα κεντρικά δελτία ειδήσεων

Αλλαγή θέσεων για τους Γιάννη Παπαδόπουλο και Νίκο Στραβελάκη, που φέτος παρουσιάζουν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου