θέατρο Κάτω από τη Γέφυρα

θεατρο

Βραδιές κάτω απ΄ τη γέφυρα: Τα Πέρα Πλάσματα

Στο πλαίσιο των μουσικών παραστάσεων, *Βραδιές κάτω από τη γέφυρα*  τα Πέρα Πλάσματα κλείνουν 3 χρόνια από την ίδρυση