Σάντρα Μπούλοκ

ALS - Σάντρα Μπούλοκ: Τι είναι η Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση απο την οποία πέθανε ο σύντροφος της

ALS – Σάντρα Μπούλοκ: Τι είναι η Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση απο την οποία πέθανε ο σύντροφος της

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την πάθηση ALS.