λίστα Πέτσα

οικονόμου

Νέα «λίστα» Πέτσα: Η κυβέρνηση εν μέσω αυξήσεων επιδοτεί τα… μεταφορικά!

Νέα «λίστα» Πέτσα: Η κυβέρνηση εν μέσω αυξήσεων επιδοτεί τα... μεταφορικά περιοδικών και εφημερίδων! Στην αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων