δολοφονία Σωκράτη Γκιόλια

Σωκράτης Γκιόλιας

Σωκράτης Γκιόλιας: Δολοφονία μίας ελεύθερης φωνής

Ο Σωκράτης Γκιόλιας φέρει πολλούς τίτλους σε αυτή τη ζωή, την επίγεια. Τίτλοι που δεν έφυγαν με το δικό του βίαιο φευγιό.