διαφήμιση

facebook junk

Αναρτήσεις στο facebook που τάχα μπλοκάρουν τις διαφημίσεις

Καμιά ανάρτηση που κάνουμε στο facebook, δεν έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει τις διαφημίσεις των προϊόντων. Οι αναρτήσεις δεν επηρεάζουν το facebook. Προστατευτείτε από άτομα που θέλουν να σας προβάλουν σαν αδαείς.